Helsingin yleiskaava 2002

 
Yleiskaavan valmistelu on edennyt ehdotusvaiheeseen. Lautakunta käsittelee kaavaehdotusta vuoden 2003 alussa. Tämän jälkeen ehdotus asetetaan nähtäville mielipiteitä varten ja lähetetään lausunnoille. Nähtävillä olosta tiedotetaan virallisella ilmoituksella päivälehdissä ja Alueuutisissa. Kaavan hyväksymisestä päätetään aikanaan kaupunginvaltuustossa. 

Kaavaluonnoksesta käytiin laaja vuorovaikutusmenettely keväällä 2002. Sen jälkeen on valmisteltu erillisselvityksiä ja arvioitu kaavan vaikutuksia. Yhdessä arviointityön sekä jatkosuunnittelun kanssa lausunnot ja kaupunkilaisten mielipiteet ovat muokanneet kaavaluonnosta ehdotukseksi. Muutoksia on tehty maankäyttövarauksiin, rakentamisen mitoitukseen, liikennejärjestelmään sekä karttamerkintöihin ja -määräyksiin. Myös toteuttamissuunnitelmaa on tarkistettu.

Kaavassa esitetään Helsingin maankäyttö ja liikenne- järjestelmä tulevaisuudessa. Valmistelussa varauduttu siihen, että vuonna 2020 Helsingissä asuu 600 000 asukasta. Ehdotuksen mukainen Helsinki kehittyy eurooppalaisena pääkaupunkina, jonka kaupunkirakenne eheytyy ja tiivistyy kuitenkin väljyys ja vihreys säilyen.

K Pertti Kare, p. 169 3328
L Paavo Vuonokari, p. 169 3508 

K = kaavoitus
L = liikennesuunnittelu
T = teknistaloudellinen suunnittelu